KALLELSE

2009-09-30

 

 

Till Högskolestyrelsens

ledamöter   

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Torsdagen den 8 oktober 2009 kl. 15.30-18.00

Plats: Ankaret, vån 2 Kanslihuset, Karlskrona

 

Föredragningslista

 

1. Sammanträdet öppnas

 

2. Fastställande av föredragningslistan

 

3. Val av justeringsperson

 

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)                             

 

5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 090602-090925 (bil. 2)

 

6. Avgivna yttranden under perioden 090602-090925 (bil. 3)

 

7. Informations- och diskussionsärenden

7.1 Information från rektor                                 UHS

7.2 Provision                                                     GBR

7.3 Budgetproposition 2010                                NHO

7.4 Antagningen HT 2009 och planerat utbud 2010            MAU/MMA

7.5 Ekonomisk rapport                                       EPI

7.6 Campus 2010                                              NHO

7.7 Utvärdering av styrelsen                                UHS

 

8. Beslutsärenden

8.1 Högskoleövergripande styrkort för BTH (bil. 4)        UHS/CWO

8.2 Revisionsplan: Forsknings- och utbildningsstrategin       (bil 5)      CWO

 

9. Övrigt

 

10. Avslutning

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh                                        Ursula Hass

Ordförande                                             Rektor

 

 

Ulrika Nilsson

Eu

 

  

CWO                         Claes Wohlin

EPI                           Eva Pihlblad

GBR                          Göran Broman

MAU                         Marie Aurell

MMA                         Michael Mattsson

NHO                          Noél Holmgren

UHS                          Ursula Hass

 

 

 

Redigera
Share Dela