KALLELSE

                                                                                                2007-11-30 Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid:               30 nov 2007, kl 09.30-16.00 med avbrott för Gemensamt styrelseseminarium inom Akademi sydost. Kaffe serveras fr o m kl 09.00.

Plats:            Soft Center, etapp II, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Var vänlig lämna önskemål om särskild mat eller ev återbud till Frida Carlsson, e-post frida.carlsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast torsdagen den 29 nov.

 

Förslag till föredragningslista

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Val av justeringsperson
 4. Föregående mötes protokoll
 5. Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser
 6. Rektors delegationsbeslut
 7. Ordförandebeslut
 8. Informations- och diskussionsärenden
  Allmän information från rektor (UHS)
  Huvudområden för utbildning (BLO)
  BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi. (MMA)
  Delrapport kvartal 3 - Ekonomisk prognos för 2007 (EPI)
 9. Beslutsärenden
   Fastställande av budget för 2008. (EPI/UHS)
   Fortsatt utveckling av Akademi sydost. (UHS)
 10.  Remissvar avgivna under perioden 070919-071121.
 11. Övrigt
 12. Avslutning

 Välkomna!

Akbar Seddigh                                                 Ursula Hass

Ordförande                                                      Rektor

Anna Tinnert

eu

UHS     Ursula Hass

BLO     Benny Lövström 

MMA    Michael Mattsson                      

EPI      Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela