KALLELSE

2008-02-07 Till Högskolestyrelsens ledamöter                                                                                             

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid:               Fredagen den 15 febr 2008, kl 09.30-15.30. Kaffe serveras fr o m kl 09.00.

Plats:            Soft Center, etapp VI, plan III, Seminarierum ITS , Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Var vänlig lämna önskemål om särskild mat eller ev återbud till Frida Carlsson, e-post frida.carlsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast torsdagen den 14 febr kl 12.00.

Förslag till föredragningslista

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Fastställande av föredragningslistan

 3. Val av justeringsperson

 4. Föregående mötes protokoll

 5. Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

 6. Rektors delegationsbeslut

 7. Ordförandebeslut

  7 b Beslut per capsulam
 8. Informations- och diskussionsärenden
  8.1 Allmän information från rektor. ( UHS)
  8.2 Information om strategiska åtgärder.  (UHS)
  8.3 Redovisning av programutbudet samt nyinrättade program under 2007.  (BLO)
  8.4 Läget i lokalplaneringen för Campus Gräsvik    (ALA/PLE/SON)

 9. Beslutsärenden
  9.1 Revidering av stadgar för Blekinge studentkår.     (MBA)
  9.2 Årsredovisning för 2007. (UHS/EPI/SON)
  9.3 Det fortsatta samarbetet inom Akademi sydost. (UHS)
  9.4 Budgetunderlag för BTH avseende perioden 2009-2011.   (UHS/EPI/SON)
 10. Remissvar avgivna under perioden 071122-080205.

 11. Övrigt

 12. Avslutning

Välkomna!

Akbar Seddigh                                                 Ursula Hass

Ordförande                                                      Rektor

Sven-Ove Nilsson

eu

MBA                      Martin Bagge

UHS                        Ursula Hass

ALA                       Anders Larsson

PLE                         Pong Leung

BLO                       Benny Lövström

SON                        Sven-Ove Nilsson                               

EPI                          Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela