KALLELSE
2008-06-09


Till Högskolestyrelsens
ledamöter


Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Onsdagen den 18 juni 2008 kl 10.00-12.00. Därefter vidtar styrelsens strategidiskussioner enligt särskild agenda och avslutas torsdagen den 19 juni kl 13.00.

Plats: Guö värdshus, Trensum, Karlshamn.

Var vänlig lämna ev återbud till Göte Salomonsson, e-post gote.salomonsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 17 juni fm.

Förslag till föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Val av justeringsperson
4. Föregående mötes protokoll
5. Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser
6. Rektors delegationsbeslut
7. Ordförande-beslut
8. Informations- och diskussionsärenden
8.1 Allmän information från rektor. UHS
8.2 Läget i lokalplaneringen i Karlskrona. SON
8.3 Plan för att uppnå koldioxidneutral verksamhet vid BTH. IBO
8.4 Ekonomirapport för första tertialen 2008. EPI
8.5 Kommunikationsstrategi LFO
9. Beslutsärenden
9.1 Fastställande av huvudområden inom undervisningen vid BTH. BLO
10. Remissvar avgivna under perioden 080416-080609
11. Övrigt
12. Avslutning

Välkomna!

Akbar Seddigh Ursula Hass
Ordförande Rektor


Anna Tinnert V g vänd
eu


IBO Irene Bohman
LFO Lennarth Förberg
UHS Ursula Hass
BLO Benny Lövström
SON Sven-Ove Nilsson
EPI Eva Pihlblad

 

Redigera
Share Dela