KALLELSE

2008-08-26                                                                                            Till Högskolestyrelsens ledamöter

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 29 augusti 2008 kl 13.15-14.30.

Plats: Telefonkonferens.

För tillvägagångssätt, se bilagan Tillvägagångssätt telekonferens 2008-08-29.

Ankaret, plan 3, Förvaltningshuset, Campus Gräsvik, Karlskrona är bokat och riggat med högtalartelefon för den som önskar (sekreterare för sammanträdet finns på plats i Ankaret).

Var vänlig lämna ev. återbud till någon av BTH:s planeringssekreterare, e-post planeringssekreterare.for@bth.se, eller kontakta växeln på telefon 0455-38 50 00 för hänvisning, senast den 28 augusti em.

Förslag till föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Adjungering av Irene Bohman, miljösamordnare i Sydost

5. Föregående mötes protokoll

6. Informationsärende:

Omorganisationsprocess på sektionen för teknik            (bilaga, UHS)

7. Beslutsärende:

Klimatneutral verksamhet på BTH                                 (bilaga, UHS)

8. Övrigt

9. Avslutning

 Välkomna!

 

Akbar Seddigh                                                 Ursula Hass

Ordförande                                                      Rektor

 

Anna Tinnert                                                                   

eu                                                                                        

UHS                        Ursula Hass

Redigera
Share Dela