KALLELSE 2008-09-25

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 3 oktober 2008 kl 10.00-15.00.

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona

Var vänlig lämna ev återbud till Göte Salomonsson, e-post gote.salomonsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 2 oktober fm.

Förslag till föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötens protokoll

5. Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6. Remissvar avgivna under perioden 080601-080924

7. Ordförandes delegationsbeslut

8. Rektors delegationsbeslut

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1 Allmän information från rektor (UHS)

9.2 Campus 2010 (UHS)

9.3 Budgetprocessen (EPI)

9.4 Studentantagning och implikationer för 2009 (BLO)

10. Beslutsärenden

10.1 Fastställande av antagningsordning (TJO - bilaga)

10.2 Faställande av ny organisation, TEK (UHS - bilaga)

10.3 Fastställande av stadgar för Blekinge studentkår (MGG - bilaga)

11. Strategidiskussioner, PM om ett nytt system för resursfördelning (UHS/CWO)

12. Övrigt

12.1 Styrelsens synlighet i organisationen

13. Avslutning

Välkomna!

Akbar Seddigh

ordförande

Ursula Hass

rektor

BLO Benny Lövström

CWO Claes Wohlin

EPI Eva Pihlblad

MGG Martin Bagge

TJO Tomas Johansson

UHS Ursula Hass

Redigera
Share Dela