Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 5 december 2008 kl 10.00-14.00.

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Efter mötet kommer en paneldiskussion med styrelsens ledamöter att äga rum.

Tid: kl 14.30-15.30

Plats: sal 3249

 

Var vänlig lämna ev återbud till Göte Salomonsson, e-post gote.salomonsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 3 december fm.


Förslag till föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll ./.

5. Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser ./.

6. Remissvar avgivna under perioden 080925-081127 ./.

7. Ordförandes delegationsbeslut

8. Rektors delegationsbeslut

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1 Information från rektor (UHS)

9.2 Campus 2010 (NHO)

9.3 Information från KK-stiftelsen (SHO)

9.4 Organisationsplanen (NHO)

9.5 Kommunikationsstrategi (UHS) ./.

9.6 Handlingsplan för genomförandet av BTH:s strategi (UHS)

9.7 BTH Innovation (UHS) ./.

10. Beslutsärenden

10.1 Fastställande av antagningsordningen (NHO) ./.

10.2 Inrättande av huvudområdet Industriell ekonomi och management (BLO) ./.

10.3 Fastställande av kvalitetspolicy (MAU) ./.

10.4 Fastställande av budget för 2009 (EPI, NHO) ./.

10.5 Fastställande av nytt datum för styrelsens möte i februari 2009 (NHO)  ./.

11. Övrigt

12. Avslutning

Välkomna!

Akbar Seddigh

Ordförande

Ursula Hass

Rektor

Martin Jacobsson

eu

UHS - Ursula Hass

NHO - Noél Holmgren

SHO - Stefan Östholm

BLO - Benny Lövström

MAU - Marie Aurell

EPI - Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela