KALLELSE

2011-09-08

Till Högskolestyrelsens ledamöter  

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid:     Torsdagen den 15 september 2011 kl. 10:00 - 15:00.

Plats: Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 110610–110902 (bilaga 2)

6.    Avgivna yttranden under perioden 110610–110902 (bilaga 3)

7.    Rektors delegationsbeslut                                               

8.  Ordförandebeslut                                                                                               

9.  Informationsärenden

9.1     Information från rektor, UHS

9.2     Information om fördelningsmodell av myndighetskapitalet, UHS

9.3     Information om antagningsstatistik, MMA

9.4     Ekonomiuppföljning; Tertial 1 - handlingsplan, AHE / EPI

9.5     Verksamhetsinformation; Professor Claes Wohlin informerar

           om sin och forskargruppens forskning, CWO       

10. Strategidiskussioner

10.1    Sammanfattning av gruppdiskussioner vid

            styrelseinternat juni 2011, UHS

10.2    Strategiska satsningar 2012 (bilaga 4), HJO

10.3    Intensifierad strategiimplementering, UHS

10.4    BTH:s inspel till Forskningspropositionen, UHS

11. Övrigt

12. Avslutning

                          

Välkomna!

 

Akbar Seddigh                                                           Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

  

Ulrika Nilsson

e. u.

 

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 13:e september 2011.

 

Föredragandes akronymer:

UHS Ursula Hass

AHE Anders Hederstierna

HJO Henric Johnson

MMA Michael Mattsson

EPI Eva Pihlblad

CWO Claes Wohlin

 

                                                                                                                          

 

Redigera
Share Dela