KALLELSE

2011-12-09

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter  

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 16 december 2011 kl. 10:00 - 15:00.

Plats: Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 111011 - 111206 (bilaga 2)

6.    Avgivna yttranden under perioden 111011 - 111206 (bilaga 3)

7.    Rektors delegationsbeslut                                               

8.  Ordförandebeslut                                                                                               

9.  Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor                                                          UHS

9.2     Strategidiskussion:                                                                UHS / HGY

          - BTH och utbildningspolitiken

          - Inledande omvärldsanalys och riskbedömning

          - BTH:s inspel till forsknings- och innovationspropositionen             

10. Beslutsärenden

10.1    Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2012 (bilaga 4) UHS / EPI / HGY

11. Övrigt

11.1    Verksamhetsinformation; Sektionschef Louise Stjernberg             LST

          informerar om Sektionen för hälsa. Hälsoteknik, forskning,

          utbildning och innovation.

12. Avslutning                              

 

Välkomna!

 

 

Akbar Seddigh, ordförande                           Ursula Hass, rektor

 

Ulrika Nilsson

e. u. 

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 13:e december 2011.

 

Föredragandes akronymer:

HGY Henrick Gyllberg

UHS Ursula Hass

EPI Eva Pihlblad

LST Louise Stjernberg

 

 

Redigera
Share Dela