Kallelse

2012-02-08                                                     

                                                                                          

Till Högskolestyrelsens ledamöter  

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Onsdagen den 15 februari 2012 kl. 10:00 - 15:00.

Plats: Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 111207 - 120205 (bilaga 2)

6. Avgivna yttranden under perioden 111207 - 120205 (bilaga 3)

7. Rektors delegationsbeslut                                               

8. Ordförandebeslut                                                                                                  

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1 Verksamhetsinformation; Professor Karl-Henrik Robèrt informerar om sin verksamhet; Strategisk hållbar utveckling. KHR

9.2 Information från rektor.UHS

9.3 Uppföljning av BTH-styrkort. AHE

10. Beslutsärenden

10.1 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge TekniskaHögskola 2013-2015 (bilaga 4)  HGY

10.2 Fastställande av Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 5) UHS / HGY / EPI

10.3 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013-2015 (bilaga 6) UHS / AHE / EPI

11. Övrigt

11.1 Rektor vid BTH från 2013-07-01. HGY

12. Avslutning

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh, ordförande                              Ursula Hass, rektor

                                      

Ulrika Nilsson

e. u.

 

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 13:e februari 2012.

 

 

Föredragandes akronymer:

HGY    Henrick Gyllberg

UHS     Ursula Hass

AHE     Anders Hederstierna

EPI       Eva Pihlblad

KHR     Karl-Henrik Robèrt

 

 

Redigera
Share Dela