KALLELSE 2012-06-12

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter  

 

 

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Tisdagen den 19 juni 2012 kl. 10:00 - 12:00.

Plats: Dykskolan, Marinbasen, Karlskrona.

 

 

Föredragningslista

 

1.    Sammanträdet öppnas

 

2.    Fastställande av föredragningslistan

 

3.    Val av justeringsperson

 

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

 

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 120414 - 120605 (bilaga 2)

 

6.    Avgivna yttranden under perioden120414 - 120605 (bilaga 3)

 

7.    Rektors delegationsbeslut                                               

 

8.  Ordförandebeslut                                                                                                       

9.  Informations- och diskussionsärenden

9.1 Information från rektor, UHS

 

9.2 Information om ansökningsstatistik och försäljning inför HT 2012, MMA

 

9.3     Riksrevisionen:

- Revisionsrapport. Blekinge Tekniska Högskola årsredovisning 2011, dnr 250-0379-2012. (bilaga 4), UHS

- Revisionspromemoria. Blekinge Tekniska Högskola årsredovisning 2011, dnr 250-0379-2012. (bilaga 5 ), UHS

- Revisionspromemoria. Löpande granskning av löneprocesserna Blekinge Tekniska Högskola 2011, dnr 130-0377-2012. (bilaga 6), UHS

- Revisionspromemoria. Löpande granskning av grundutbildningsanslaget Blekinge Tekniska Högskola 2011, dnr 250-0378-2012. (bilaga 7), UHS

 

9.4 Blekinge Tekniska Högskolas ledningssystem för Informationssäkerhet, SCA           

 

9.5 Information om personalläget vid Blekinge Tekniska Högskola, FSS

 

9.6 Information om pågående arbete gällande rektor vid BTH från 2013-07-01, ASE 

 

10. Övrigt

 

 

11. Avslutning

                                  

Välkomna!

 

 

 

Akbar Seddigh, ordförande                                   Ursula Hass, rektor

                                               

 

 

Ulrika Nilsson

e. u.

 

 

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 13:e juni 2012.

 

Föredragandes akronymer:

SCA Stefan Carlsén, Logica

HGY Henrick Gyllberg

UHS Ursula Hass

AHE Anders Hederstierna

MMA Michael Mattsson

ASE Akbar Seddigh

FSS Fredrik Sjöström

Redigera
Share Dela