KALLELSE 2012-09-11

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Tisdagen den 18 september 2012 kl. 10:00 - 14:00.

Plats: Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 120606 - 120907 (bilaga 2)

6. Avgivna yttranden under perioden 120606 - 120907 (bilaga 3)

7. Rektors delegationsbeslut

8. Ordförandebeslut

9. Informationsärenden

9.1 Information från rektor, UHS

9.2 Återkoppling från styrelseinternatet, UHS

9.3 Ekonomiuppföljning, AHE/EPI

9.4 Organisationsutredning (bilaga 4), UHS

9.5 Information om representationsregler (bilaga 5), UHS

9.6 Information om rektorsrekryteringen, ASE

9.7 Verksamhetsinformation; Professor Tony Gorschek informerar om sin och forskargruppens forskning TGO

10. Strategidiskussioner

10.1 Forsknings- och utbildningsstrategi (bilaga 6) UHS

11. Övrigt

12. Avslutning

 

Välkomna!

Akbar Seddigh, Ordförande

 

Ursula Hass, Rektor

 

Ulrika Nilsson, e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 13:e september 2012.

 

Föredragandes akronymer:

TGO - Tony Gorschek

UHS - Ursula Hass

AHE - Anders Hederstierna

EPI - Eva Pihlblad

ASE - Akbar Seddigh

Redigera
Share Dela