KALLELSE

 2012-10-04

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter  


Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Torsdagen den 11 oktober 2012 kl. 13:00 - 15.30

Plats: Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötesprotokoll  (bilaga 1)                           

5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 120908 - 121002 (bilaga 2)

6. Avgivna yttranden under perioden 120908 - 121002 (bilaga 3)

7. Rektors delegationsbeslut                                               

8. Ordförandebeslut                                                                                            

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor, UHS

9.2     Anmälan av VHS-avtalet (bilaga 4), HGY

9.3     Budgetuppföljning Tertial 2 och Handlingsplan 2012, EPI

9.4     Information om det fortsatta arbetet gällande Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (bilaga 5), HGY

9.5     Information om rektorsrekryteringen, ASE

9.6     Organisationsutredningen - jämförelse andra lärosäten, UHS

9.7     Strategiska samarbeten, LVO / MEN

9.8     FUS - nulägesrapportering, UHS

10. Övrigt

11. Avslutning

                           

Välkomna!


Akbar Seddigh, ordförande                     Ursula Hass, Rektor

 

Ulrika Nilsson

e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 8:e oktober 2012.

 

Föredragandes akronymer:

MEN Maria Engelmark

HGY Henrick Gyllberg

UHS Ursula Hass

LVO Lena Vogelius

EPI Eva Pihlblad

ASE Akbar Seddigh

 

Redigera
Share Dela