KALLELSE
2008-04-15


Till Högskolestyrelsens
ledamöter


Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 25 april 2008 kl 10.15-14.00. Därefter följer information om verksamheten vid Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, kl 14.00-15.30

Plats: Konferensrum 3236, plan 2, Ö Piren 2, Karlshamn.

Var vänlig lämna ev återbud till Frida Carlsson, e-post frida.carlsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 24 april fm.

Förslag till föredragningslista

Sammanträdet öppnas
Fastställande av föredragningslistan
Val av justeringsperson
Föregående mötes protokoll
Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser
Rektors delegationsbeslut
Ordförande-beslut

Informations- och diskussionsärenden:
Allmän information från rektor (UHS)
Revisionsberättelse (SON)
Marknadskommunikation/varumärkesutveckling (MAH/HBU/LFO)
Utbudet av utbildningsprogram och kurser vid BTH (BLO)

Beslutsärenden:
Revidering av Organisationsplan och beslutsordning för BTH (SON)
Remissvar avgivna under perioden 080206-080415
Övrigt
Avslutning


Välkomna!
Akbar Seddigh Ursula Hass
Ordförande Rektor


Anna Tinnert
euMAH Margareta Ahlström
HBU Håkan Burlin
LFO Lennarth Förberg
UHS Ursula Hass
BLO Benny Lövström
SON Sven-Ove Nilsson

 

Redigera
Share Dela