KALLELSE

2009-11-26

 

Till Högskolestyrelsens

ledamöter   

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Fredagen den 4 december 2009 kl. 10:00—15:00

Plats: Ankaret, vån 2 Kanslihuset, Karlskrona

Föredragningslista

 

1. Sammanträdet öppnas

 

2. Fastställande av föredragningslistan

 

3. Val av justeringsperson

 

4. Föregående mötesprotokoll (bil. 1)                              

 

5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 090926-091123 (bil. 2)

 

6. Avgivna yttranden under perioden 090926-091123 (bil. 3)

 

7. Informations- och diskussionsärenden

7.1 Information från rektor                                   UHS 

7.2 ProVision                                                       GBR

7.3 Avtal med Karlshamns kommun (bil.4)           UHS

7.4 Antagningen HT 2009 (bil. 5)                          CWO

7.5 BTH Campus 2010                                          UHS

7.6 Studentmixen och förslag på insatser och handlingsplan –

strategisk diskussion (bil.6)                                   AHE

7.7 Framtida behov av stiftelser/fonder                CWO

7.8 Ekonomisk kvartalsrapport och prognos för verksamhetsåret 2009       EPI

 

8. Beslutsärenden

8.1 Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2010  (bil. 7)         UHS & EPI

 

9. Övrigt

 

10. Avslutning

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh                                                 Ursula Hass

Ordförande                                                         Rektor

 

Ulrika Nilsson

eu

Var vänlig och lämna ev återbud till Göte Salomonsson, e-post gote.salomonsson@bth.se, eller telefon 0455-38 50 94, senast fm onsdagen den 2 december 2009.

 

 

AHE                          Anders Hederstierna

CWO                         Claes Wohlin

EPI                             Eva Pihlblad

GBR                          Göran Broman

UHS                          Ursula Hass

Redigera
Share Dela