Protokoll fört vid sammanräkning av röster i samband med beslut per capsulam av styrelsen vid Blekinge tekniska högskola


Tid: Tisdagen 10 mars 2009

 

Närvarande:


Ordförande

Akbar Seddigh (deltar via telefon)

Högskoledirektör

Noél Holmgren

Planeringssekretare


Magnus Ekblad

 

 

 

 

 

§ 1
Noél Holmgren utses att justera protokollet.

 

 

§ 2
Vid styrelsens sammanträde 2009-02-10 informerades styrelsen om förslag till ändringar i BTH:s antagningsordning.

 

§ 3
Förslag till beslut om fastställande av antagningsordningen har tillsänts samtliga ledamöter för beslut per capsulam. Förslaget har även inkluderat redaktionella ändringar (se bilaga 1).

 


§ 4
Av styrelsens fjorton ledamöter har nio röstat. Samtliga av de nio röstande har inkommit med skriftligt svar och samtliga har tillstyrkt förslag till beslut.

 

§ 5
Styrelsen har därmed fastställt antagningsordningen enligt förslag.


Magnus Ekblad
Vid protokollet

 

Justeras:

 Noél Holmgren

 

 

Antagningsordningen 090310

 

Redigera
Share Dela