Protokollsutdrag fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

 

 

Tid: 2012-12-04, kl. 10.00 - 15:40

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, styrelseordförande

Rektor Ursula Hass, ej § 108 - 109

           Henric Johnson, § 108 - 109

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson, via telefon

Eva Lindqvist

Henrik Pålsson

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Johanna Törnquist Krasemann

Mats Walter

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef, §§ 98 - 109

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor, ej § 108

Martin Jacobsson, kanslichef, §§ 101 - 102

Michael Mattsson, dekanus, § 105

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 97, § 100

Frånvarande

Nahid Shahmehri, företrädare för allmänna intressen

 


§ 88 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 89 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter ändring i dagordningen: punkterna 11.1 och 11.2 flyttas till efter punkt 10.6.

§ 90 Val av justeringsperson

Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 


 

§ 108 Styrelsens förslag till rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 2013-07-01

Föredras av ordförande.

Styrelsen beslutar enhälligt att till regeringen föreslå docent Anders Hederstierna som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 2013-07-01.      

 

Beslutet justeras omedelbart.

 


 

Bilagor:

- Dokument rörande rekryteringsprocessen gällande rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 2013-07-01


Justeras:

Mikael Blomqvist                                                      Akbar Seddigh, ordförande

 

Ulrika Nilsson, sekreterare

 

Redigera
Share Dela