Verksamhet

Konfuciusinstitutets verksamhet kommer att ha flera olika inriktningar såsom högskolan, industrin, gymnasie- och grundskolor samt folkbildningsinstitut.

Högskolestuderande kommer att ges möjlighet att studera kurser i grundläggande språkförståelse i rikskinesiska (potonghua), affärskinesiska, teknisk kinesiska samt fördjupning av rikskinesiska. Vidare ges kurser i Kinesisk kultur, historia och filosofi.

Industrin och näringslivet kommer att erbjudas specialutformade kurser inom management, kinesisk affärskultur och språk.

Gymnasieskolor och kommuner som låter sina elever lära sig språk och om kultur i Kina kommer att få möjlighet till stöd från Konfucius Institutet. Detta kan exempelvis ske genom att de erbjuds hjälp och information om hur olika skolor genomför sin pedagogiska undervisning samt orientering om tillgänglig expertis.

Institutet kommer att uppmuntra Folkbildningsinstitut såsom TBV, ABF och Medborgarskolan till att erbjuda kurser om kinesisk kultur och tänkande, samhällsliv och kinesiskt språk.

Konfuciusinstitutet kommer att arrangera sociala aktiviteter med syfte att under trevliga sammankomster umgås, byta idéer och tankar med varandra. I nuläget planeras fyra sociala aktiviteter per år. Dessa kommer främst att genomföras i samband med kinesiska högtider. I de flesta fall välkomnas alla som är nyfikna och har intresse för Svensk - Kinesisk kultur.


 

Organisation

Institutet leds av en styrelse bestående av representanter för Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Kunming University of Science and Technology (KUST) och Yunnan Provinsen i Kina.

Styrelsen

Ordförande Ursula Hass, rektor, BTH

vice ordförande Zhou Rong, rektor, KUST

Anders Hederstierna, prorektor BTH och föreståndare för Konfucius Institutet

Lennart Olsson, näringslivsdirektör Industri och internationella relationer, Länstyrelsen i Blekinge Län.

N.N Marknadsföringschef, BTH

Mr.  CHE Yongping, Deputy Dean, professor language education, KUST

Ihsan Zakri, internationell koordinator, BTH

Mr. Cheng Heming, Vice President, KUST

Mr. Lu Jiangsheng, Dean, School of International Programs, KUST

Mr. Deng Gang, Director, Division of International Cooperation, KUST


Operativt ansvar

Det operativa ansvaret vilar på Föreståndaren Anders Hederstierna, BTHCI tillsammans med;

Professor CHE Yongping (Mr.) Deputy Dean

Ihsan Zakri, Senior advisor

Anna Eriksson, Koordinator, BTHCI

Ms Yin Ting, Lärare

Mr Rao Chun, Lärare

Redigera
Share Dela