CIlogo,webb
Hanban, logowebb
BTH, logo, webb

 Konfuciusinstitutet vid BTH

Konfuciusinstitutet vid BTH invigdes i augusti 2011. Institutet är det tredje av sitt slag i Sverige och det finns cirka 400 liknande institut i 130 länder över hela världen. Verksamheten fungerar som ett centrum för kinesiska språkkurser, kulturstudier och sociala aktiviteter.

Ett Konfuciusinstitut bygger på ett samarbete mellan ett kinesiskt och ett icke-kinesiskt universitet. BTHCI är ett samarbete mellan BTH, Hanban (Chinese Language Council International) i Peking och KUST (Kunming University of Science and Technology) i Yunnan provinsen.

Institutets övergripande syfte är att fördjupa relationerna mellan Sverige och Kina och bygga upp en ömsesidig förståelse för respektive lands specifika förutsättningar. Institutet samverkar med regionala myndigheter och företag och vill främja utbyte och förmedling av kontakter både inom akademin och inom näringslivet.

Målsättningen är att erbjuda förstklassig undervisning i det kinesiska språket. Både på universitetsnivå och på grundskolenivå. Intresset för Kina växer och allt fler väljer att studera kinesiska, som tillsammans med studier i andra ämnen är en värdefull konkurrenskraft på arbetsmarknaden och kan vara vägen till en internationell karriär. Konfuciusinstitutet på BTH öppnar ett fönster för de som söker möjligheter för lärande och utveckling i det kinesiska språket, dess samhälle och kultur.

Institutet erbjuder förutom språkundervisning även föreläsningar, seminarier, kurser och aktiviteter. Dessa är utformade för att stimulera den kunskap som i allt högre utsträckning efterfrågas om Kinas samhälle, näringsliv och kultur.

Skolor och företag som är intresserade att inrätta kinesiska språkkurser är välkomna att kontakta oss.

Share Dela
Redigera