Verksamhet

Konfuciusinstitutets verksamhet har flera olika inriktningar såsom högskolan, industrin, gymnasie- och grundskolor samt folkbildningsinstitut.

Högskolestuderande ges möjlighet att studera kurser i grundläggande språkförståelse i rikskinesiska (potonghua), affärskinesiska, teknisk kinesiska samt fördjupning av rikskinesiska. Vidare ges kurser i Kinesisk kultur, historia och filosofi.

Industrin och näringslivet erbjuds specialutformade kurser inom management, kinesisk affärskultur och språk.

Gymnasieskolor och kommuner som låter sina elever lära sig språk och om kultur i Kina kommer att få möjlighet till stöd från Konfucius Institutet. Detta kan exempelvis ske genom att de erbjuds hjälp och information om hur olika skolor genomför sin pedagogiska undervisning samt orientering om tillgänglig expertis.

Institutet uppmuntrar Folkbildningsinstitut såsom TBV, ABF och Medborgarskolan till att erbjuda kurser om kinesisk kultur och tänkande, samhällsliv och kinesiskt språk.

Konfuciusinstitutet arrangerar sociala aktiviteter med syfte att under trevliga sammankomster umgås, byta idéer och tankar med varandra. I nuläget planeras fyra större sociala aktiviteter per år. Dessa kommer främst att genomföras i samband med kinesiska högtider. I de flesta fall välkomnas alla som är nyfikna och har intresse för Svensk - Kinesisk kultur.

Se gärna vår presentationsfilm för mer info om Konfuciusinstitutet, BTH

http://youtu.be/3K9UGtSrUMg


Organisation

Institutet leds av en styrelse bestående av representanter för Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Kunming University of Science and Technology (KUST) och Yunnan Provinsen i Kina.

Styrelsen

Vice ordförande Zhou Rong, rektor, KUST

Anders Hederstierna, Rektor BTH och föreståndare för Konfucius Institutet

Anna Eriksson, Executive Director, Konfucius Institutet

Lennart Olsson, näringslivsdirektör Industri och internationella relationer, Länstyrelsen i Blekinge Län.

Sofia Moestedt-Westerberg, Marknadschef, BTH

Mr.  CHE Yongping, Deputy Dean, professor language education, KUST

Mr. Cheng Heming, Vice President, KUST

Mr. Lu Jiangsheng, Dean, School of International Programs, KUST

Mr. Deng Gang, Director, Division of International Cooperation, KUST


Operativt ansvar

Det operativa ansvaret vilar på Föreståndaren Anders Hederstierna, BTHCI tillsammans med;

Professor CHE Yongping (Mr.) Deputy Dean

Anna Eriksson, Biträdande föreståndare

Ms Yin Ting, Lärare

Ms Xinxin Zhao, Lärare

Ms Song Mingkun, Lärar assistent

Share Dela
Redigera