Genomförda seminarier

Hösten 2014

Högskolan genomförde Programansvarigas dag den 18 september.

Hösten 2013

Utbildningsnämnden och högskolepedagogiska utvecklingsenheten, BTH, genomför en dag för programansvariga den 22 augusti 2013.

Program 

Våren 2012

Högskolepedagogiska utvecklingsenheten, BTH, genomför en utbildning för programansvariga, beståendes av tre seminarier med början den 22 mars. Se följande länk för mer information:

http://www.bth.se/bib/undervisa.nsf/sidor/utbildning-for-programansvariga

Hösten 2011

Kvalitetsrådet och lektorer inom huvudområdet pedagogik, BTH, anordnade en workshop med fokus på handledning och bedömning av examensarbeten (1 dec), som riktades till studierektorer samt ansvariga för examensarbetskurserna vid högskolan.

 Högskolepedagogiska utvecklingsenheten, BTH, anordnade två workshoppar om lärandemål och betygskriterier (25 okt och 8 nov). Utbildningen erbjuds även under våren 2012. Se följande länk för mer information:

http://www.bth.se/bib/undervisa.nsf/sidor/workshoppar-om-larandemal-och-betygskriterier

Hösten 2010

Keith Comer, University of Canterbury, New Zealand och gästlärare vid den högskolepedagogiska utvecklingsenheten på Högskolebiblioteket, BTH 

Våren 2010

En seminarieserie under temat generella förmågor anordnades:

 Kristina Edström, Pedagogisk utvecklare, KTH

              Program

 Bertil Rolf, Professor i filosofi, BTH

  • "Kritisk förmåga" (17 mars 2010)

              Program

 Högskolepedagogiska utvecklingsenheten, BTH 

  • "Integrering av generella förmågor" (18 maj 2010)

              Program

Hösten 2009

Kvalitetsmöte/workshop riktat främst till högskolans ledning, utbildnings- och forkningsnämnder, sektionschefsgruppen m fl.

               Agenda (17 september 2009)

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela