Utbildningsrådet

Utbildningsrådets uppdrag

2009 inrättade BTH ett kvalitetsråd, som arbetade på uppdrag av rektor och hade bl. a. i uppgift att utveckla högskolans kvalitetsarbete och dess organisation och genomförande. I den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 januari 2014, ersattes kvalitetsrådet av utbildningsrådet. Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. I utbildningsrådet ingår utbildningsledarna tillsammans med kvalitetssamordnare, studentrepresentanter och handläggare (med ansvar för utbildningsplaner) med vicerektor som ordförande.

Studentrepresentanterna utses av studentkåren eller den sammanslutning av studenter som har ställning som studentkår vid BTH. Studenterna utses för ett år i taget. Studentkårens beslut skall lämnas till Högskolan. Övriga ledamöter utses av rektor, som också utser rådets ordförande.

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela