Utbildningsrådets möten

 

Våren 2014

15 januari, kl 13-16, Utsikten

12 februari, kl 13-16, Utsikten

12 mars, kl 13-16, Utsikten

9 april, kl 13-16, Utsikten

7 maj, kl 13-16, Utsikten

4 juni, kl 13-16, Utsikten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela