BTH:s Studentspegel

Under hösten 2010 genomförde BTH en studentspegel enligt HSV:s modell för att inhämta information om hur nöjda studenterna är med sin utbildning vid högskolan.Ca 3500 studenter har fått enkäten.

I början på vårterminen 2012 genomfördes BTH:s Studentspegel igen. I mars skickades reslutetat till samtliga sektionsledningar och programansvariga för en diskussion i programråden samt planering av eventuella åtgärder.

För mer information kring BTH:s Studentspegel, kontakta Vicky Johnson Gatzouras (vga@bth.se), kvalitetssamordnare, eller Christina Hansson (chn@bth.se), pedagogisk utvecklare.

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela