logotypInterna dokument

Kvalitetsarbetet vid BTH

Kvalitet är ett uttryck för högskolans förmåga att fullgöra sina uppgifter och uppdrag. BTH:s kvalitetspolicy fokuserar på verksamhetsplanering och uppföljning på lärosätes- respektive sektions-/enhetsnivå.

Policy för kvalitetsarbetet (fastställd av BTH:s styrelse 2012-04-24, öppnas i nytt förnster som PDF).

Se tidigare policy för kvalitetsarbete här:

Kvalitetspolicy för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå (fastställd av styrelsen 2008-12-05, öppnas i nytt förnster som PDF).

 

BTH:s program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå

Program och handlingsplan för kvalitetsarbete 2013 (fastställd av BTH:s rektor 2013-03-12)

Se tidigare handlngsplaner för kvalitetsarbete här:

Program och handlingsplan för kvalitetsarbete 2011-2013 (fastställd av BTH:s rektor 2011-05-11).

 Program och handlingsplan för kvalitetsarbete 2010-2012 (fastställd av BTH:s rektor 2010-02-02)

Enligt Kvalitetspolicyn ska kvalitetsrådet bistå rektor med att årligen ta fram underlag till högskolestyrelsen för uppföljningsrapport om kvalitetsarbetet och dess resultat. Denna rapport avges i samband med Årsredovisningen. Här kan du ta del av nya och tidigare rapporter.

BTH:s kvalitetsarbete 2013 (öppnas i nytt förnster)

BTH:s kvalitetsarbete 2012 (öppnas i nytt fönster)

BTH:s kvalitetsarbete 2011 (öppnas i nytt fönster)

BTH:s kvalitetsarbete 2010 (öppnas i nytt fönster)

 

BTH:s rutiner för publicering och arkivering av examensarbeten i Arkiv EX (på svenska och engelska) återfinns här. De nya rutinerna ska bl.a. säkra och förenkla framtagningen av material vid externa och interna kvalitetsutvärderingar.

Rutiner för publicering och arkivering av examensarbeten i Arkiv EX (öppnas i nytt fönster som PDF).

 

Interna kvalitets- och styrdokument

Här hittar du länkar till BTH:s övriga kvalitets- och styrdokument (öppnas i nytt fönster).

 

 

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela