Nytt system för utbildningsutvärderingar

Den 1 juni 2010 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag och bedömningar i proposition Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

Den 21 december 2010 tog universitetskanslern beslut om det nya systemet för kvalitetsutvärdering 2011-2014.

Se Högskoleverkets tidplan för pågående och kommande utvärderingar.

 

 

Kontaktpersoner vid BTH för HSV:s kvalitetsutvärderingar  

Central kontaktperson: Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare. 

Kontaktpersoner för utbildningar i utvärderingsomgång 1 (våren 2011) (öppnas i nytt fönster, pdf-fil).

Kontaktpersoner för utbildningar i utvärderingsomgång 4 (hösten 2012) (öppnas i nytt fönster, pdf-fil)

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela