Projekt kvalitetssystem 2009

Det övergripande uppdraget för Projekt Kvalitetssystem var "att revidera och implementera högskolans kvalitetssystem för utbildning på alla nivåer". Projektet, som drev ett antal delprojekt med fokus på kvalitetsarbete vid BTH, avslutades i januari 2009.

Projektet drevs av följande personer:

  • Marie Aurell, projektledare, GUN
  • Benny Lövström, GUN
  • Stefan Johansson, GUN
  • Mats Walter, studierektor forskarutbildning
  • Niklas Lavesson, doktorand
  • Joacim Petersson, Blekinge Studentkår, GUN
  • Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Delprojekten inom ramen för Kvalitetssystem:

Gemensamt kursvärderingssystem

Under hösten 2008 införde BTH ett gemensamt, webbaserat kursvärderingssystem. Systemet har sedan dess testats och utvärderats, frågorna i formuläret har arbetats om efter dialog med lärarrepresentanter för de olika sektioner och under hösten 2010 kommer ett nytt kursvärderingsformulär att börja användas.

För frågor om det nya kursutvärderingssystemet, kontakta Christina Hansson på Learning Lab, christina.hansson@bth.se, ank 5862.

Inventering inför Högskoleverkets planerade kvalitetsgranskning 2009

Inför den granskning av BTH:s kvalitetsarbete som Högskoleverket planerade påbörja under 2009, genomförde projekt Kvalitetssystem en s.k. pilotsjälvvärdering. Pilotsjälvvärderingen hade två övergripande syften: att förenkla arbetet med den av HSV begärda självvärderingen genom att samla in data som efterfrågas och att identifiera områden där särskilda insatser behövde göras för att att förbättra högskolans förutsättningar att komma väl ut i granskningen. Alla sektioner, enheter, nämnder tog del i arbetet med pilotsjälvvärderingen. Instruktionerna som skickades ut finns här.

Utformning av central kvalitetspolicy och rutiner för kvalitetsarbete

Projekt Kvalitetssystem arbetade fram ett förslag till central kvalitetspolicy samt rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas inom högskolan. Kvalitetspolicyn fastställdes av högskolestyrelsen 2008-12-05.

Kartläggning av administrativa processer

En viktig del i kvalitetsarbetet är att ha ordning på vilka processer vi har, hur de ser ut, och vem som ansvarar för dem. I detta sammanhang är alla processer som på något sätt berör studenten - från rekrytering till alumni - intressanta.

 

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela