För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av vicerektorn för särskilda grundutbildningsfrågor, de tre dekanerna, prefekten och en vetenskapligt kompetent lärare från den institution som ett anställningsärende tillhör samt en studentrepresentant. Till kommittén knyts personalchefen eller den personalchefen utser för att bidra med särskild kompetens i personalfrågor

Louise Stjernberg, dekan, ordförande

Claes Wohlin, dekan

Tobias Larsson, dekan

Eva Pettersson, vicerektor

Fredrik Sjöström, personalchef

Jon Widén, studentrepresentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela