Rekryteringskommittén

För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av vicerektorn för särskilda grundutbildningsfrågor, de tre dekanerna, prefekten och en vetenskapligt kompetent lärare från den institution som ett anställningsärende tillhör samt en studentrepresentant. Till kommittén knyts personalchefen eller den personalchefen utser för att bidra med särskild kompetens i personalfrågor.

Rekryteringskommittén ska besluta i följande frågor:

  • bestämma ämnesområde för en anställning som lärare och ange den behörighet som krävs

  • utse sakkunniga i samband med anställning som professor, adjungerad professor, universitetslektor, forskarassistent och universitetsadjunkt

  • avge förslag till rektor om anställning av professor, adjungerad professor, universitetslektor, forskarassistent, postdoktor och universitetsadjunkt,

  • avge förslag till rektor om befordran av universitetslektor till professor respektive av universitetsadjunkt till universitetslektor

  • föreslå rektor att avbryta påbörjad rekrytering av professor, universitetslektor och universitetsadjunkt

  • anta oavlönade docenter

  • utse hedersdoktorer

Lärarförslagsnämnden

Sedan 2014-01-01 finns ingen lärarförslagsnämnd vid BTH. Dess uppgifter har tagits över av Rekryteringskommittén.

 

 

Redigera
Share Dela