Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Välkommen till SEKTIONEN FÖR MANAGEMENT

students talking


Vi har en vision och en stark vilja att utveckla våra ämnen så att de är relevanta i ett modernt informationssamhälle. Det faktum att vi finns på en teknisk högskola med inriktning mot informationsteknologi ger oss en unik möjlighet att utveckla våra ämnen med tillgång till djupa tekniska kunskaper.

De ämnen som finns representerade vid Managementhögskolan är företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, pedagogik, sociologi, psykologi och arbetsvetenskap.
Vi har ett varierat utbud av fristående kurser och program på alla nivåer. Du kan läsa både program och fristående kurser på nätet. När du läser på distans har du stor möjlighet att välja var och när du vill studera. De program som finns är utvecklade för att följa samhällets förändringar och tillgodose framtidens behov av kompetens och kunskap inom bland annat samhällsförvaltning och informationsteknik.

Forskning bedrivs inom flera av sektionens ämnen. Största forskargruppen finns inom företags- och nationalekonomi. Här samlas forskningen under paraplyet "Innovation processes in information economies". Viss forskning bedrivs inom sociologi och arbetsvetenskap. Sistnämnda forskning är inriktad mot IT, förändring och lärande, kring vilken en grupp som också omfattar ekonomer, pedagoger och psykologer är uppbyggd.

Redigera