Pressmeddelande den 13 oktober 2011

Akademisk högtid på BTH

Fredagen den 14 oktober genomför Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sin årliga akademiska högtid. I samband med högtiden kommer en ny hedersdoktor att promoveras.

Vid den akademiska högtiden kommer fyra nya professorer att installeras och 10 doktorer promoveras. Professor Jeanette Blomberg, USA, kommer dessutom att promoveras till hedersdoktor.

Under dagen delar BTH även ut priset till årets forskare samt priset för framstående pedagogiska insatser. Blekinge studentkår ger sitt pris till årets lärare.

Media inbjuds att närvara vid den akademiska högtiden som hålls i BTH:s egna lokaler.

Dag: Fredagen den 14 oktober 2011
Tid: Kl 14:00 - 17:00
Plats: Multisalen (J1504), hus J, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

För mer information, kontakta Margareta Ahlström på telefon 0455-38 50 91 eller via e-post: margareta.ahlstrom@bth.se. Se även www.bth.se

Redigera
Share Dela