BTH får medel för internationellt samarbete

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har inom programvaruteknikområdet tilldelats medel från både NordForsk och EU för att ytterligare förstärka det internationella nätverket.

 

Från NordForsk har BTH tilldelats medel för ett excellensnätverk tillsammans med partners i Norge och Finland.  Från Norge deltar forskningslaboratoriet Simula som rankas som tvåa i världen på samma rankinglista där BTH hamnar på elfte plats. Från EU har BTH beviljats finansiering av stipendier för två internationella gästforskare i anslutning till det Europeiska masterprogrammet i programvaruteknik där BTH:s kandidater rankades som nummer ett och två i urvalet. Richard Torkar har varit ansvarig för båda ansökningarna.

- NordForsk och EU ger med detta forskningen inom programvaruteknik möjligheten att förstärka samarbetet med andra forskare och forskargrupper internationellt. Denna typ av samarbete är oerhört viktigt för oss, säger Richard Torkar.

- Detta är en stor framgång som visar på att vår styrka inom området tydligt erkänns både inom Norden och i Europa, säger Claes Wohlin.

Forskningen inom området syftar till att förbättra arkitekturer, arbetsmetodik och utvecklingsprocesser för att utveckla bättre programvaruprodukter, det vill säga med rätt funktionalitet och kvalitet samtidigt som de levereras vid rätt tidpunkt till rätt kostnad. Området har mycket hög relevans då alltfler system, produkter och tjänster innehåller stora mängder programvara.

För ytterligare information kontakta Dr. Richard Torkar på telefon 0706-84 08 45 eller Professor Claes Wohlin på telefon 0708-37 58 20. Information om pågående forskning vid BTH inom området återfinns på http://www.bth.se/tek/serl. Se även www.bth.se

Redigera
Share Dela