Ny adjungerad professor i Tillämpad Hälsoteknik vid BTH

Teknologie dr Orwar Gustafsson, docent och tidigare direktör i Capio Diagnostik/Unilabs, har utsetts till adjungerad professor i Tillämpad Hälsoteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

- Tillämpad Hälsoteknik, som är det yngsta forskarämnet vid BTH, är ett nytt och spännande ämnesområde med många möjligheter både inom forskning, innovationsverksamhet och inom entreprenörskap säger sektionschef Louise Stjernberg. Det är ett viktigt avstamp att vi lyckats rekrytera Orwar Gustafsson vilket innebär att vi nu kan få än mer skjuts på såväl forskning som utbildning inom hälsa och teknik.

Orwar Gustafsson är född i Mörrum, tog studenten i Karlshamn och doktorerade vid Tekniska Högskolan i Lund 1971 där han samma år blev  docent vid sektionen för teknisk fysik. Under de kommande fem åren var han ställföreträdande chef för avdelningen Tillämpad Fysik vid AB Volvo i Göteborg för att sedan bli VD för Svenska Utvecklings AB, med ansvar för ett stort antal utvecklingsprojekt och deras kommersialisering.

Under 1986-1994 var Gustafsson VD för Procordia Nova, som var Procordias utvecklingsbolag. Ett antal företag med bas i forskning från universitet och högskolor startades som Imtec AB inom bildbehandling med bas i forskning från Linköpings Tekniska Högskola. Vidare startades Infovox med bakgrund i forskning från KTH inom talteknologi. Företaget utvecklade och kommersialiserade utrustning inom talsyntes och taligenkänning. Med bas inom forskning vid Stockholms universitet inom artificiell intelligens startades bolaget Infologics AB.

Under 1994 tog Gustafsson initiativet till bildandet av Nova Medical AB inom medicinsk laboratorieverksamhet, som blev starten på Capio AB, som sedan utvecklats till ett av de ledande hälso- och sjukvårdsföretagen i Europa. Under 1998 startade Gustafsson upp röntgenverksamheten inom Capio och var dess chef 1998-2002.  De senaste åren har Orwar Gustafsson varit ansvarig för nya verksamheter inom röntgen- och laboratorieverksamhet inom Capio och genomfört ett stort antal förvärv i såväl de nordiska länderna som England och Belgien.

 

För ytterligare information kontakta Orwar Gustafsson på telefon 070-590 94 50. Se även www.bth.se

 

 

 

Redigera
Share Dela