Pressinbjudan maritim säkerhet

Vilka utmaningar står Sverige inför och vad kan vi göra för att möta dagens och morgondagens säkerhetsbehov till sjöss och i hamnar? Den 14-15 oktober arrangerar Blekinge Tekniska Högskola, BTH, ett seminarium kring maritim säkerhet på Marinmuseum i Karlskrona. Pressen bjuds in att delta vid paneldiskussionen som kommer att föras mellan 16.10-17.00 den 14 oktober.

Avsikten med seminariet är att belysa och lyfta fram dagens och morgondagens utmaningar som myndigheter och företag står inför samt att lyfta fram aktuell forskning inom det maritima säkerhetsområdet. Seminariet kommer att belysa resultat som har framkommit och hur företag, myndigheter, intressegrupper och akademi kan samarbeta för att nå framgångsrika resultat.

Första dagen avslutas med en paneldiskussion. I panelen sitter bland andra Anders Karlsson, Försvarsutskottets ordförande, Judith Melin, Generaldirektör på Kustbevakningen, Tryggve Ahlman, Sjösäkerhetsansvarig på Redareföreningen, Svante Ödman, Docent vid Myndigheten för Kris och Samhällsberedskap, Dan Sarenius, Till-synssamordnare på Transportstyrelsen och Talesman för Försvarsmakten.  Moderator är Hans Hedman, f d VD Kockums AB.

Pressen bjuds in att delta vid paneldiskussionen på Marinmuseum den 14 oktober kl. 16.10-17.00. Speciellt utrymme kommer att ges för att ställa frågor till paneldeltagarna. Press som vill delta redan från kl. 13.00, då seminariet börjar, är välkomna att anmäla detta till henric.johnson@bth.se

Seminariet kring maritim säkerhet är en sjösättning av Tankesmedjan Maritim Säkerhet som har bildats som en gränsöverskridande brobyggare mellan myndigheter, näringsliv, akademi och olika intressegrupper inom området maritim säkerhet. Tankesmedjan ska vara en kreativ mötesplats där idéer kan tillvaratas och vidareutvecklas till nya produkter och processer som snabbt kan komma samhället till nytta, liksom att generera idéer till nya forskningsområden och utbildningsprogram.

Seminarieprogram bifogas.

 

För ytterligare information kontakta Dr. Henric Johnson via henric.johnson@bth.se eller per telefon 0455-38 50 00. Läs mer om seminariet på www.bth.se/maritim

Program

Maritim säkerhet

Marinmuseum, 14 oktober, 13.00 - 17.00

13.00-13.10 Välkomna - Introduktion Rektor Ursula Hass

13.10-13.40 Keynote speaker Försvarsutskottets ordf. Anders Karlsson

13.40-14.00 Redareföreningen Sjösäkerhetsansvarig Tryggve Ahlman

14.00-14.20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Forskningssamordnare Docent Svante Ödman

14.20-14.40 Försvarsmakten Talare enligt Marininspektören

14.40-15.10 Fika

15.10-15.30 Kustbevakningen Generaldirektör Judith Melin

15.30-15.50 Transportstyrelsen Tillsynssamordnare Dan Sarenius

15.50-16.10 Verkligheten vid Somalias kuster Befälhavare som varit på plats i Somalia

16.10-17.00 Paneldiskussion, med möjlighet att ställa frågor

Middag på kvällen (Sjöofficersmässen)

Marinmuseum, 15 oktober, 09.00 - 12.30

Presentation av pågående forskning och utveckling inom maritim säkerhet

09.00-09.30 Blekinge Tekniska Högskola Dr. Henric Johnson

09.30-10.00 Kockums Dr. Jens-Olof Lindh

10.00-10.30 Fika

10.30-11.00 EC-gruppen VD Lars Elmberg

11.00-11.30 Svenska Sjöräddningssällskapet Dr. Thore Hagman

11.30-12.00 SAAB Security Business Director Carl Runemar

12.00-12.30 Avslutning - Summering

Redigera
Share Dela