Pressmeddelande 2006-04-19

Informationsavdelningen, Sara Persson

Bth-forskare efterfrågad i väst

Professor sara eriksén vid blekinge tekniska högskola är ny gästprofessor vid högskolan väst. det utökade samarbetet mellan de två högskolorna innebär nya intressanta utvecklingsmöjligheter för båda parter.

Högskolan Väst grundades 1990 som Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Det fick sitt nya namn den 1 januari 2006, som ett led i utvecklingen mot ett gemensamt campus i Trollhättan 2008. Högskolan har en profil mot arbetsintegrerat lärande och ett av de centrala områdena i satsningen är informatik. Forskningen ligger nära det arbete som bedrivs inom datavetenskap/informatik och arbetsvetenskap på BTH.

– Min förhoppning är att vi kan utveckla former för strategiskt samarbete inom bland annat snabbt framväxande områden som e-government. Jag tror att små högskolor har en underskattad potential i förmågan till nätverkssamarbete. Ur ett nationellt perspektiv kan vi helt klart skapa större och starkare forskarlag genom att samarbeta än vi skulle kunna uppnå var och en för sig, säger Sara Eriksén.

Som ny gästprofessor vid Högskolan Väst ser Sara Eriksén det som ett erkännande för verksamheten i Blekinge att andra som satsar på informatik och e-government efterfrågar kompetensen som finns vid BTH. Dessutom efterfrågas kompetensen i anslutning till en medveten satsning på forskningsverksamheten vid Högskolan Väst.

– Sara Eriksén är ett viktigt tillskott för att stärka informatikämnet och den forskning vi bedriver. Dessutom får vi i och med Saras forskningsinriktning ett bra bidrag till vår profil arbetsintegrerat lärande, vilket ger oss möjligheter att fortsätta utveckla en stabil AIL-miljö på högskolan, säger Lars Svensson, lektor i informatik och föreståndare för Forum för arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Forskningen inom datavetenskap med inriktning mot informatik vid BTH syftar till att öka kunskapen om hur människor faktiskt använder, eller inte använder, informations- och kommunikationsteknik (IKT) i vardagen. Men även att införliva denna kunskap i teorier, metoder och processer avseende design, utveckling och underhåll av IT, så att det verkligen stöder det vi vill uppnå i våra verksamheter, vårt samhälle och våra liv.

För ytterligare information kontakta professor Sara Eriksén, telefon: 0457-38 55 65 eller 0733-12 49 17, e-post: sara.eriksen@bth.se,

webbsidor: www.bth.se/iaw och www.bth.se/egov

Redigera
Share Dela