Hjärngympa med hjälp av datorspel populärare bland äldre än bland unga

Att lösa matematiska problem är effektivare med penna och papper, men hjärnträning med hjälp av datorspel är mer spännande och slår an positiva känslor hos äldre spelare, enligt en studie från Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Studien publiceras i nästa nummer av den vetenskapliga tidskriften CyberPsychology & Behavior.


Ett forskarlag från Blekinge Tekniska Högskola har studerat en grupp personer över 65 år som fick spela aritmetiska hjärnträningsspel på papper och på en Nintendo DS bärbar konsol. Tiden det tog för dem att slutföra spelet samt antalet fel registrerades. Forskarlaget fann ett positivt samband mellan att spela på den bärbara konsolen och upplevelsen att uppgiften uppfattades som rolig av de äldre spelarna. För att försäkra sig om att forskningsresultatet var tillförlitligt samlades och jämfördes resultatet med en kontrollgrupp bestående av ungdomar.

Spelkänslor är ett outforskat område säger Lennart Nacke och fortsätter med att säga att forskarlaget blev förvånade att hitta ett samband där de såg att ett spelsätt som upplevdes som positivt bland de äldre upplevdes tvärtom av de yngre. Lennart Nacke har kommit till BTH från Tyskland just för att forska på spel och studera spelare. Han håller just nu på att avsluta sin doktorsexamen.  Forskningsstudien som nu är genomförd tyder på att äldre verkar uppskatta att spela logiska hjärnträningsspel för att bibehålla sin mentala hälsa mer än vad yngre spelare gör.

 

För ytterligare information kontakta doktorand Lennart Nacke, som är engelsktalande, på telefon 0762 – 81 63 61. Se även www.bth.se

Redigera
Share Dela