Strategiska forskningsmiljoner till Blekinge Tekniska Högskola

Den 15 juni blev det klart att 43 svenska forskargrupper får del av de pengar som regeringen öronmärkt för strategisk forskning, i och med att förslaget från Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova presenterades.


- Framgång i den här utlysningen kan få stora effekter för lärosätena under lång tid framöver, säger Arne Johansson, samordningsansvarig för satsningen och huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet. De som beviljas medel nu, kommer efter godkänd utvärdering om fem år att få behålla pengarna som långsiktiga basanslag.

Totalt handlar det om 5 270 miljoner kronor som regeringen anslog i höstens forskningsproposition. Det innebär en successiv ökning av lärosätenas forskningsanslag till 1 315 miljoner kronor per år från och med 2012. Av de 112 ansökningarna föreslås 43 få finansiering.

- Den forskningssatsning där BTH medverkar ligger inom huvudområdet "IT och mobil kommunikation, inklusive framtida lösningar för kommunikation och ledningssystem", säger prorektor Claes Wohlin.

Satsningen har titeln "eLLIIT: The Linköping – Lund Initiative on IT and Mobile Communication". Huvudsökande är Linköpings universitet och BTH ingår som medsökande tillsammans med Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. BTH:s bidrag till satsningen på IT och mobil kommunikation är forskningen inom programvaruteknik.

- I urvalsarbetet har fokus lagts vid kvalitet i forskningen så detta är också ett tecken på att de myndigheter som skrivit under ser denna kvalitet hos oss, säger rektor Ursula Hass.

Forskningsfinansiärerna har valt ut BTH:s satsning i stor konkurrens och urvalskriterierna fokuserar på vetenskaplig kvalitet. Satsningen fick högsta betyg i utvärderingen.

- Det är bra att den här satsningen blir verklighet eftersom ny kunskap inom IT och mobil kommunikation kommer att ha fortsatt stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger rektor Ursula Hass.

 

Läs mer på http://www.vr.se/

 

För ytterligare information kontakta prorektor Claes Wohlin på telefon 0457-385820, 0708-375820, claes.wohlin@bth.se eller
rektor Ursula Hass på telefon 0455-385001, 0709-807587, ursula.hass@bth.se

Se även www.bth.se

Foton på rektor Ursula Hass och prorektor Claes Wohlin: http://www.bth.se/pressrum/

Redigera
Share Dela