Frågor och svar angående antagning med mera (FAQ-LISTA)

Fråga: Jag har blivit antagen till en utbildning/kurs vid er högskola men har inte möjlighet att ta platsen. Kan jag spara min plats till nästa år?
Svar: Nej, du måste söka på nytt till nästa år.

Fråga: Hur kan jag kontrollera att min anmälan har kommit fram?
Svar: Du kan kontakta antagningen på verket för högskoleservice (VHS) via telefon 0771-550720 eller ställ din fråga i e-postformuläret på www.studera.nu/epost. Du är också välkommen att ringa till antagningshandläggare på Studerandeavdelningen på BTH på telefon 0455-38 55 00: mån 13-15, tis-fre 10-12.

Fråga: Var kan jag få reda på senaste antagningspoängen till en viss utbildning/kurs?
Svar: Till de fristående kurserna finns ingen statistik över antagningspoängen. Vi brukar kunna bereda plats till de flesta behöriga sökande som ansökt i tid. På VHS:s finns statistik för mertivärde/statistik för sist antagna på utbildningsprogram, se www.vhs.se

Fråga: Hur ska jag göra för att komplettera min anmälan med handlingar efter anmälningstidens utgång?
Svar: Dessa handlingar ska vara högskolan tillhanda senast den 21* juni för höstantagningen 2011 och senast den 1 december för vårantagningen 2012.

Alla kompletteringar ska skickas till:
Antagningen
833 82 Strömsund

* senast 5 juli - avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i EU/ESS-länder och examen från IB och EB som avslutas efter 18 juni. 

Fråga: Kan jag ansöka till utbildning/kurs efter sista anmälningsdatum?
Svar: De utbildningar som fortfarande har lägg-till knapp på www.studera.nu är sökbara. För sent inkommen anmälan behandlas efter dem som inkommi tid. De behöriga rangordnas efter datum då den sena anmälan inkommit. Om det inte finns lediga platser sker en reservplacering och antagningsbesked skickas endast om en utbildningsplats kan erbjudas.

Fråga: Vad händer om jag glömmer att svara på mitt antagningsbesked?
Svar: Dina samtliga anmälningsalternativ blir strukna.

Fråga: Om jag har en reservplats till en kurs/utbildning ska jag då infinna mig på uppropsdagen för att bevaka eventuella lediga platser?
Svar: Nej, vi meddelar dig antingen per telefon eller brev. Vi kallar reserverna i tur och ordning och du kan inte påverka din plats genom att infinna dig på uppropsdagen.

Fråga: När får jag besked om jag kommit in på de utbildningar/kurser jag sökt?
Svar: För höstantagningen skickas antagningsbesked nr 1 ut i mtten av juli. Sista svarsdag är den 1 augusti. Antagningsbesked nr 2 skickas ut c a den 4 augusti.

Fråga: På mitt antagningsbesked står det att jag är antagen. När får jag mer information om de sökta utbildningarna?
Svar: Senast tre veckor för kursstart finns ett välkomstbrev på www.bth.se/hitta. Information skickas i de flesta fall även ut brevledes från resp. sektion, ofta i samband med antagningsbesked 1. Övriga skickar ut i mitten av augusti (för höstantagningen) respektive mitten av januari (för vårantagningen).

Fråga: På en utbildning krävs Ma C och jag har endast Ma B.
Kan jag söka dispens för Ma C?
Svar: Generellt ges inga dispenser för de gällande behörighetskraven, men du kan söka undantag/reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper. Tänk på att motivera och i möjligaste mån dokumentera dina kunskaper. Du hittar blanketten Ansökan om prövning av reell kompetens/ att undantag görs på https://www.studera.nu/studera/563.html.

Redigera
Share Dela