När passar en presskonferens?

 
Presskonferenser används allt mindre beroende på bemanningssituationen på redaktionerna men ibland är det befogat.

När är det lämpligt?

Man bör kalla till presskonferens när nyheten är så viktig och behovet att förklara den så stort, att det inte räcker med ett pressmeddelande eller annan skriftlig bakgrundsinformation.

Exempel på nyheter som kan presenteras på presskonferenser är offentliggöranden av viktiga samarbetsavtal, beslut som får stor betydelse för högskolan eller regionen, och extraordinära händelser.

Tidpunkt

Den bästa tidpunkten för presskonferens är någon gång mellan klockan 10 och 14. Då har journalisterna vanligtvis möjlighet att komma och därefter tid att skriva en bra artikel.

Information

Till presskonferensen bör man förbereda en pressmapp med pressmeddelandet och bakgrundsinformation om den nyhet som ska offentliggöras. Ta också med kopior av ppbilder med diagram och tabeller som används i presentationen.

Deltagare

Det är sällan berättigat med fler än fyra eller fem deltagare från högskolan.

Inbjudan

Inbjudan till presskonferens bör vara redaktionen tillhanda en eller två dagar före presskonferensen. I inbjudan bör man antyda vad det handlar om.

 

BTH:s pressrum hittar du här.

Redigera
Share Dela