Ledaren

Rektor Lars Haikola

Bth framtidskapital - en framtida konkurrensfördel

BTH Framtidskapital har nu fungerat i ett år. Avsikten med detta projekt är att stärka BTHs forskningsfinansiering. Det är grundat i en omvärldsanalys som visar dels att offentlig finansiering av FoU inte kan stödja alla lärosäten och framför allt inte de nya lärosätena, dels att allt fler lärosäten i Europa prövar denna väg. BTH Framtidskapital är bemannat med 1½ tjänst och finansieras i huvudsak av Blekinge forskningsstiftelse.

Projektet har mötts av både skepsis och beundran. Å ena sidan; kan verkligen det unga BTH, utan hundraåriga traditioner, utan etablerade alumni, utan stor ryktbarhet utanför forskningssamhället, förvänta sig att företag och donatorer skall bidra till vår forskning. Å andra sidan; det är tufft vågat av unga BTH att visa sig på denna arena och uppvakta de stora drakarna som Ericsson, TeliaSonera, Kockums, Microsoft, Telenor med flera. Förutom att det faktiskt kommit in pengar i Framtidskapitalet redan, så finns det intressanta erfarenheter att dela med sig av.

BTH Framtidskapital bygger i hög utsträckning på deltagare som brinner för idén. Förutom duktiga medarbetare på kontoret finns en stark uppslutning av rådgivare. Särskilt måste nämnas den rådgivande kommitténs ordförande, förre Kockumschefen Hans Hedman, som lägger ner ett stort och ideellt arbete för BTH och vårt framtidskapital. Rådgivarna hjälper oss att hitta de rätta vägarna in i företagen när vi inte själva har dessa.

BTH Framtidskapital har formulerat en programförklaring där vi, grovt uttryckt, talar om vad vi vill ha pengarna till. Men i samma dokument måste vi också argumentera för varför företag och andra ska stödja våra idéer. Denna programförklaring fungerar som en alternativ forskningsstrategi vilket är på gott och på ont. Det goda är att vi förmår att göra skarpa prioriteringar vid möten med företag, och det onda är att dessa prioriteringar inte har sin sedvanliga kollegiala förankring. Det skall dock tilläggas att programförklaringen i sin helhet faller inom ramen för BTHs forskningsstrategi.

Den viktigaste erfarenheten utgör delvis en verifiering av den skeptiska hållningen till projektet. Redan före BTH Framtidskapital har vi under fem år uppburit en stor donation från Ulf G Lindén. Det är ändock osannolikt att vi kan förvänta oss rena donationer i stor omfattning – vi har inte den prestigen ännu. Det vi istället inriktat arbetet på är att odla fram nya samarbetsprojekt tillsammans med företag – i regionen, i landet och internationellt. När vi uppvaktar ett företag, efter noggranna analyser och genomgång av kontaktnät och möjliga intresseområden, så möts vi alltid av stort intresse. Målet för våra samtal är att finna det gemensamma intresset – projektet som stärker oss båda. När vi når fram så har vi startat ett nytt, helt eller delvis, externt finansierat projekt. Men resultatet är inte alltid ett traditionellt FoU-projekt, utan ofta landar vi i andra samarbeten som kompetensutveckling av företagets personal eller gemensamma rekryteringsprojekt.

Tveklöst har vi genom BTH Framtidskapital utvecklat nya relationer med industri och samhälle. BTH Framtidskapital är inte bara ett stöd för andra uppgiften – forskning, utan också ett nytt och innovativt sätt att bedriva tredje uppgiften – samverkan. Och för detta får vi en mycket god respons från de företag vi möter samtidigt som det tillför BTH aktuell kunskap om vilka problem som är aktuella inom IT- och telekomindustrin. Detta innebär inte att ursprungsuppgiften – fundraising – glöms bort.

BTH Framtidskapital behöver ytterligare en tid för att finslipa verktygen och för att fullfölja de först påbörjade projekten. Därefter kommer det att vara ett självklart inslag i Högskolans verksamhet och utgöra en av våra konkurrensfördelar

Text: Lars Haikola

tillbaka

Redigera
Share Dela