Bth prisat för we know it

BTH har vunnit Leonardo da Vinci Kvalitetspris 2006 för projektet “We Know It -Workshops for Exchanging Knowledge within International Themes”. Ceremonin ägde rum i Stockholm och anordnades av Internationella programkontoret.

Motiveringen lyder: BTH har genom projektet We Know It främjat internationaliseringen av högskolan genom kompetensutveckling av administrativ och teknisk personal. I projektet som genomfördes tillsammans med KTH, Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar har högskoleanställda fått möjlighet att delta i väl genomförda och dokumenterade seminarier på olika teman i Estland, Finland Frankrike, Spanien och Italien. Tack vare projektet har internationaliseringsarbetet ytterligare integrerats i högskolornas verksamhet.

In english

BTH has won the Leonardo da Vinci quality price 2006 for the project ”We Know It- Workshops for Exchanging Knowledge within International Themes”. The ceremony took place in Stockholm and was organized by the International Program Office for Education and Training.

The motivation is as followed: BTH has through the project We Know It promoted internationalisation of the university College in competence development for administrative and technical staff. In the project that was in cooperation with KTH, Växjö University and University College in Kalmar employees got the possibility to participate in well prepared and documented seminars on different themes in Estonia, Finland, France, Spain and Italy. Thanks to this project the internationalisation work was further integrated into the universities activity.

Redigera
Share Dela