Blekinge ensamma om ökning

I år skrev drygt 34 000 personer högskoleprovet. men det är inte bara i sverige man kan skriva provet. runt om i europa skriver utlandssvenskar högskoleprovet på svenska skolor och i afghanistan, liberia och kosovo bänkar sig fn-soldater för att pröva sina förmågor.

Jämfört med hösten 2005 var det i år 10 procent färre anmälda till högskoleprovet. Det innebär att intresset för att göra högskoleprovet sjunker för tredje terminen i rad trots att årskullarna blir större år till år. I Blekinge har antalet anmälda dock ökat med 24 procent sedan hösten 2005.

Många värnpliktiga

BTH anordnar provet i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Totalt hade 450 stycken anmält sig till höstens högskoleprov. Ökningen av antalet anmälda beror till största del på att det vid denna provomgång var många värnpliktiga som valde att göra provet på BTH.

Fem delprov

Högskoleprovet är ett urvalsprov som avser att mäta förmågan att klara högskolestudier. Provet används för att rangordna sökande till utbildningar vid universitet och högskolor, både till utbildningsprogram och till fristående kurser. Minst en tredjedel av de sökande antas utifrån sina provresultat.

Provet består av 5 delprov som mäter ordförståelse, logiskt tänkande kring matematiska problem, svensk läsförståelse, engelsk läsförståelse samt förmågan att tolka diagram, tabeller och kartor. Provet anordnas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det finns även särskilda prov för dyslektiker, svagt synskadade och gravt synskadade. Provresultatet är giltigt i fem år. Man får göra provet hur många gånger man vill. Det bästa resultatet räknas vid ansökan.

Fem med alla rätt

Ända sedan 1977 har högskoleprovet använts som ett urvalsinstrument i antagningen till högskolan. Under de nästan 30 år som provet använts är det bara 5 personer, alla män, som lyckats pricka in samtliga rätt. Med tanke på att antalet provdeltagare de senaste 10 åren varierat mellan cirka 75 000 och 145 000 per år kan det verka nedslående att bara 5 personer någonsin fått alla rätt på högskoleprovet. Men för att få full provpoäng krävs inte alla rätt och varje gång är det omkring 1 procent av deltagarna som får 2,0.

Utvärdering i umeå

Vid Umeå universitet arbetar en grupp forskare med att förbättra provet. Den första utprövningen av det förnyade högskoleprovet ska göras nu i höst. Idag utgör ordprovet nästan en tredjedel av högskoleprovets poäng. En del av ordprovet kan komma att ersättas med andra mer analytiska prov när det gäller den verbala förmågan.

Klicka här för att läsa mer om högskoleprovet

Klicka här för att hitta facit till årets prov

Text Tomas Johansson

Samt information från Högskoleverket

Redigera
Share Dela