Intranytt

BTH:s personaltidning nr 2, 2005

En man sitter på marken i en granskog. I knät har han en laptop.

Tema: flexibelt lärande

pil Att lära hela livet - på egna villkor

En introduktion till flexibelt lärande.

pil Flexibelt lärande prioriterat i år

Det ligger i bibliotekets uppdrag att stödja lärarna till att göra flexibelt lärande till en normal utbildningsform på BTH.

pil En inspirationskälla för utveckling av distanskurser

Nätuniversitetet ska främja utvecklingen av IT-stödd distansutbildning.

pil Utbildning on-line kan ge mer värdefulla nätverk

En brist med nätbaserade utbildningar är avsaknaden av fysiska möten. En utbildning där detta blir extra tydligt är MBA on-line.

pil Flexibelt lärande inom vårdutbildningen

HAL har tagit ett principbeslut på att all utbildning ska läggas in och bedrivas genom lärplattformar.

Ledaren

pil Fyra tunga punkter på agendan

Lars Haikola har inför 2005 satt upp fyra strategiska frågor på agendan.

Forskningsprofilen

pil Med programvarukvalitet i centrum

Kennet Henningsson försvarade sin licentiatavhandling den 21 mars inom området programvaruteknik.

Dessutom...

pil Optimering av administrationen genom översyn

I dagarna påbörjas en utredning av hur de administrativa processerna på BTH ska bedrivas.

pil Management integrerar hållbar utveckling i utbildningen

MAM var först ut att genomgå en miljöutbildning som ett led i miljöarbetet på BTH.

pil Ny forskningsetisk kommitté i sydost

Ingrid Runeson, högskolan i Kalmar, har fått i uppdrag att bilda en regional forskningsetisk kommitté.

pil Internationellt forskningscentrum i matematik invigt

Den 16 mars invigdes det internationella forskningscentrat ALGA.

pil Är du skrivbordsätare eller matlåda?

Den tid yrkesverksamma lägger på lunchpaus har minskat.

pil Personalavdelningen tipsar

...om Vårruset, reseräkningar och klämdag.

pil Notiser

Notiser från regeringen, högskoleverket, kk-stiftelsen med flera.

pil Redaktionellt

Annons: Du som har forskningsidéer runt akademiskt ledarskap, gå in på www.idas.nu där information om vår konferens finns.

Redigera
Share Dela