Rover - ett prisbelönat projekt

Projektet rover har som övergripande mål att åstadkomma en alternativ lösning för mediadistribution som fungerar i riktig miljö och som kan användas för att erbjuda tjänster relevanta för content distribution network (cdn), till exempel videoströmmande och on-demand-tjänster. vår lösning ska vara konkurrenskraftig jämte mot andra cdn-leverantörer till exempel akamai och mirror image.

Projektet handlar om forskning med inriktning på multimediadistribution i overlaynätverk, speciellt kommer att forskas kring tjänstekvalitetsmedvetna algoritmer och mekanismer för vägval (routning) i overlaynätverk. Tekniken som används är multicast overlayvägval med mjuka tjänstekvalitetsgarantier kombinerat med avancerad nätverksdiagnostik och automatisk felrapportering till abonnenterna.

Särskild fokus läggs på videoströmmande data och on-demand tjänster. Projektet kommer att utveckla nya vägvalsmekanismer med garantier för tjänstekvalitet, funktionalitet för en-till-flera vägval (multicast) och eventuellt multihoming kombinerad med overlay vägval. Huvudmålen är att genom trafikmätningar identifiera trafikegenskaper hos overlaynätverk samt de relaterade Peer-to-Peer (P2P) nätverken, härleda nya kvantitativa resultat, kostnadseffektiva algoritmer och mjukvara för prestandaanalys och prediktering av vägvalen i overlaynätverk. Projektet ämnar även tillämpa grafteori och optimeringsmetoder för att studera och föreslå overlay vägvalsprotokoll med optimala vägval.

Overlay vägval drar nytta av kunskap om prestanda i det underliggande nätverket för att kunna anpassa end-to-end (e2e) beteendet hos noder som är asymmetriska med avseende på exempelvis uppkoppling, tillgänglig bandbredd och processorkapacitet, samt även brist på struktur mellan dem. Overlayvägval har möjlighet att tillhandahålla tjänstekvalitet för specifika applikationer utan att göra avkall på Internets best-effort modell. Det är exempelvis möjligt att kringgå de vägval som görs av BGP (Border Gateway Protocol) för att öka prestanda och feltolerans. Vidare kan dessa overlay nätverk matchas till det underliggande fysiska nätverket genom kommunikation mellan lagren i nätverksstacken. Detta medför stora fördelar, då det drastiskt minskar mängden signaleringstrafik i dessa.

Projektet ämnar utveckla teorin för att understödja en overlaybaserad testbädd där olika idéer och koncept för utveckling av overlay vägval som stödjer exempelvis minimering av parametrar som fördröjning eller maximering av bandbredd i multicast miljö kan implementeras och testas. Målet är att bedriva forskning på en tjänsteorienterad nätverksarkitektur som är öppen både för forskare och i förlängningen aktörer från industrin. Projektet samt de förväntade resultaten är särskilt relevanta för individer och organisationer med intresse och behov av kvalitetssäkrad överföring av media samt mediadistribution, till exempel distributionsmekanismer, topologiska konstruktioner och stockningskontroll.

Projektledare är docent Adrian Popescu och deltagare är TeknLic David Erman, TeknLic Dragos Ilie och TeknLic Doru Constantinescu. Projektet har den 24 oktober 2006 tilldelats det största bidraget från Internetfonden, 380 000 kronor.

Text Adrian Popescu

Redigera
Share Dela