Notiser

Ljus framtid spås för datayrken

Under det senaste året har arbetsmarknaden för datayrkena förstärkts rejält. Till och med så pass att AMS gör bedömningen att, sett i ett långsiktigt perspektiv, rekryteringsproblemen kommer att öka.

För bara några år sedan såg IT-branschens framtid allt annat än ljus ut. Men under de senaste två åren har läget förändrats och optimismen inför framtiden har förstärkts.

Enligt AMS senaste rapport är den säkraste grunden att stå på en generell datautbildning på högskolenivå. Vilka kvalifikationer som efterfrågas varierar, men för närvarande är det frågor som rör datasäkerhet som ligger främst.

Även för teknikyrken förbättras arbetsmarknaden de kommande åren. En förstärkning av IT-sektorn gynnar ingenjörer med inriktning mot elektronik. En arbetskraftsbrist spås även här, om konjunkturuppgången blir bestående.

300 000 kronor till bth

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Blekinge Tekniska Högskola får 300 000 kronor från regeringen. Det är pengar som ska användas till införandet av en ny utbildnings- och examensstruktur och ett nytt poängsystem.

Regeringen beslutade att fördela 30 miljoner kronor mellan landets lärosäten, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Ladok-konsortiet vid Umeå universitet. Den största delen av medlen går dock till landets lärosäten.

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky säger att resurspengarna behövs för att stödja och underlätta det omfattande arbete som 2007 års högskolereform innebär. Reformen ska leda till skärpta krav, höjd kvalitet och fördjupad internationalisering av den högre utbildningen.

Läs mer om resurserna till högskolereformen

Bth har näst flest nätstudenter

Blekinge Tekniska Högskola ligger tvåa i landet efter Högskolan på Gotland vad det gäller antalet nätstudenter. Av BTHs 6200 studenter är det 34 procent, alltså 2123 personer, som läser nätbaserade kurser.

I hela Sverige handlar det om nästan 38 000 studenter som är registrerade vid nätuniversitetet. Nätbaserade kurser ger studenterna möjligheten att läsa på tider som passar dem och medelåldern på dessa kurser är ofta högre än på traditionella utbildningar.

BTH erbjuder flera olika program på distans.Det är bland annat möjligt att läsa magisterexamen och ingenjörsutbildning via nätet.

Ny värld - ny högskola

(Högskoleverket) Riksdagen har beslutat om en rad olika frågor med anledning av propositionen ”Ny värld – ny högskola”. Bland annat beslutades att reglerna för urval ska justeras. Högskolorna ska få bestämma vilka urvalsgrunder som ska gälla för högst 20 procent av platserna på en utbildning för nybörjare. Kvotering tillåts dock inte. Från och med hösten 2006 gäller nya regler som innebär att man kan använda prov eller intervjuer före hänsyn till kön och lottning.

tillbaka

Redigera
Share Dela