Nya rutiner kring masteransökningar

Inför vårantagningen 2007 har vi tagit emot 2310 kompletta ansökningar. Av dessa ligger 749 i en särskild ny mapp i VEGA som heter “Processing”. Detta är en utbyggd funktion som vi kommer att användas oss av när vi måste kontakta den sökandes tidigare lärosäte för att få bekräftat att dokumenten är äkta.

Vi hade tidigare ingen möjlighet till detta utan antingen blev ansökan liggande som obehandlad eller så fick studenten avslag i väntan på en verifiering. Vi hoppas att denna nya funktion ska bli mycket användbar.

När det gäller ansökningar ifrån Nigeria och Kamerun kommer vi från och med denna ansökningsomgång att verifiera i princip alla dokument på grund av det stora antalet förfalskningar.

Om ni behöver uppdatera er om hur VEGA fungerar eller ni är helt nya användare så vänd er till International Office så hjälper vi gärna till. Lathund för masterbedömningar kommer att distribueras till samtliga med programansvar under vecka 42 och dessutom publiceras på webben.

BTHs Internationella avdelning anlitades inför höstantagningen av Högskolan i Kalmar för att göra den grundläggande behörighetsbedömningen av ansökningar till HiKs tre magisterprogram på engelska från internationella studenter. Även inför vårantagningen (ett program) har Internationella Avdelningen anlitats. Arbetet har varit helt finansierat av Högskolan i Kalmar och extra personal har anställts för att hantera den ökade arbetsbördan.

Vi vill också påminna er om att vi på Internationella avdelningen väldigt gärna vill veta när det sker förändringar inom programmen, till exempel om programansvar och dylikt.

Text Erika Qvist

Redigera
Share Dela