Förändringar på mam - två nya program

På managementhögskolan har man sedan hösten 2002 gett ett samhällsvetarprogram. det har varit ett löst sammansatt program som har bestått av kurser i ämnena sociologi, pedagogik och psykologi på a-, b- och c-nivå. nu satsar man istället på två nya tydligt inriktade program, samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning och samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation.

Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning har sitt huvudämne i sociologi. Utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta med projekt- och utredningsarbete inom olika organisationer. Under hela utbildningstiden knyts man till en organisation där särskilda teman fokuseras, detta för att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Ett annat återkommande moment under utbildningen är perspektivet e-government, vilket innefattar elektronisk förvaltning, elektroniska tjänster samt elektronisk demokrati och är ett samlingsbegrepp för samhälleliga förändringsprocesser.

Yrken som kräver djupa kunskaper

Efter genomgången utbildning finns många tänkbara arbeten, exempelvis handläggare, utredare, projektledare, samordnare/koordinator eller personalsekreterare. Gemensamt för dessa yrken är att de kräver djupa kunskaper om människor, deras livsvillkor och handlande, samt om samhällets resurser.

Två samhällsvetarprogram skulle kunna leda till konkurrens mellan programmen, men programansvarig Rose-Marie Olsson tror inte detta kommer att bli något problem.

– Visst finns risken att det blir lite konkurrens, men programmen skiljer sig ämnesmässigt så pass mycket åt att det inte bör uppstå någon större konkurrens.

Fokus på samspel mellan människa och teknik

Samhällsvetarprogrammet för lärande, kommunikation och utveckling har pedagogik och psykologi som sina huvudämnen. Inom psykologin fås kunskap om grundläggande mänskliga processer och funktioner utifrån såväl i ett individperspektiv som i relation till olika arbetsrelaterade sammanhang.

Inom pedagogiken utvecklar man kunskap om människans lärande och utveckling under olika villkor och i olika situationer. Studierna i huvudämnena genomförs i nära samarbete med olika arbetsplatser. Fokus läggs på samspel människa/teknik, lärande och förändring i organisationer samt på kommunikation i informationssamhället.

– Programmet utvecklades för att följa samhällets förändringar. De senaste årens snabba utveckling av informationstekniken har haft genomgripande konsekvenser bland annat för hur vi kommunicerar, söker information samt lär och utvecklas, säger programansvarig Rose-Marie Olsson som också hoppas att man ska kunna förena lärande, utveckling och kommunikation med teknikens plats i samhället.

– På så sätt kan vi dra nytta av att vi befinner oss på en teknisk högskola. Vilket kanske inte alltid annars gynnar de samhällsvetenskapliga ämnena, säger Rose-Marie Olsson

Text: Åsa Robertsson

tillbaka

Redigera
Share Dela