Fas två har inletts men de hårda frågorna återstår

Akademi sydost har gått vidare till fas två, som innebär att man ska utreda hur samarbetet mellan de tre lärosätena ska vara. det är ett segt men säkert arbete med flera olika delprojekt och det finns mycket kvar att göra.

Agneta Bladh, Lars Haikola och Johan Sterte

Under hösten 2003 påbörjades den process som nu också har fått ett officiellt namn. Akademi sydost är ett samarbete mellan BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Fas ett, där man utredde huruvida ett samarbete skulle bli av eller ej, är avslutad. Nu riktas arbetsinsatserna istället mot fas två där det gäller att besluta om hur samarbetet ska vara.

– Arbetet har börjat mala igång i ett segt men säkert arbete och det finns mycket kvar att göra, säger rektor Lars Haikola.

Delprojekt sjösätts efter hand och det finns just nu ett tiotal olika delprojekt. Ett av dessa handlar om IT-teknik och hur Akademi sydost ska samarbeta kring detta. Just IT-teknik är ett stort och viktigt område för BTH.

Samarbete förväntas leda till förbättring

Anledningen till Akademi sydosts existens grundar sig i högskolans snabba utveckling. De senaste tolv åren har antalet studenter fördubblats och detta är något som gäller såväl nationellt som internationellt.

– Den akademiska världen växer snabbare än vad det finns tillgång på medel. Därför måste vi försöka hitta rationaliseringsmöjligheter, säger Lars Haikola.

Lars Haikola är optimistisk eftersom samarbetet förväntas leda till en förbättring av verksamheten.

– Man måste vara positiv i grunden. Personalfrågan finns inte med på agendan, det är en ickefråga idag, säger Haikola och tillägger att de fackliga organisationerna finns med vid möten och följer arbetes gång.

Ett mål som ligger nära i tiden är att starta en gemensam teknik- och yrkeslärarutbildning i sydost. Målet är att utbildningen ska starta under hösten 2007 och just nu pågår arbetet med att ta fram utbildningsplaner.

Ett namn som träffar bra

Samarbetet fick nyligen sitt officiella namn, Akademi sydost. Ett namnförslag som växte sig starkare och starkare hos styrgruppen.

– Till en början tyckte man att det kanske inte var så fantasifullt, men nu är jag nöjd. Det är ett namn som träffar bra. Sydost satte sig så tidigt att det var svårt att ta bort och med Akademi visar man att det handlar om lärosäten och inte till exempel kommuner som samverkar, säger Lars Haikola.

De hårda frågorna

Än så länge flyter det mesta på smidigt i samarbetet. De tre lärosätena skriver idag allt oftare gemensamma remissvar och ansökningar. Här har det funnits ett samarbete även tidigare, men tack vara Akademi sydost har det förstärkts och är idag något som sker mer systematiskt. Man har även uppvaktat utbildnings- och kulturdepartementet för att söka extraresurser, något som är nödvändigt i ett samarbete av detta slag.

– Vi tar en bit i taget. Än så länge har vi inte behövt konfronteras med de stora problemen. Men förr eller senare kommer vi att behöva ta ställning till en principiell idé om vad vi ska ha Akademi sydost till, då börjar man naturligtvis närma sig potentiella konflikter. Men dessa möjliga problem har vi inte behövt ta ställning till än, de hårda frågorna återstår, säger Lars Haikola.

Gå till Akademi sydosts hemsida

tillbaka

Text: Sara Persson

Bild: Hasse Karlsson

Redigera
Share Dela