Bolognaprocess för pedagogisk utveckling

Bolognaprocessen är i full gång och lärarna vid sveriges alla lärosäten har börjat klä sina kurser i bolognadräkt – eller i alla fall börjat fundera kring vad den kunde innebära för den egna kursen.

Min fromma förhoppning är att alla lärare nu tar chansen att utveckla sina kurser i reformens anda och inte bara gör kosmetiska förändringar i kursplanerna. Ur ett högskolepedagogiskt perspektiv andas reformen framför allt kompetensdriven utbildning, lärande i ämnet och att sätta studenten i fokus. Det är väl en utveckling värd att arbeta för!

Examensbeskrivningar på remiss

På BTH jobbar vi med att utveckla en kursplanemall som innehåller allt nytt, utan att för den skull förändra den gällande mallen helt. Förslag till förordningstext och examensbeskrivningar som vi väntat på har nu kommit ut på remiss, så nu har vi i alla fall regeringens förslag till formuleringar att tillgå innan vi av tidsmässiga skäl tvingas ta lokala beslut. Inom en snar framtid beslutar GUN även om en mall för utbildningsplaner, ett viktigt dokument framför allt för dem som planerar nya program inför hösten 2007. Senast kommande höst måste dock även gällande utbildningsplaner och kursplaner skrivas om. Jag jobbar för tillfället med ett PM som är tänkt att åtfölja mallarna, där diskuteras de olika rubrikerna, standard formuleringar presenteras och olika exempel lämnas – allt för att underlätta arbetet för lärarna.

Inom den närmaste framtiden träffar jag er alla på sektionernas pedagogiska informationsmöten och workshops – ta tillfället att lyssna, diskutera och fråga!

Text: Lotta Antman

Ansvarig för Pedagogisk utveckling

tillbaka

Redigera
Share Dela