Blekinge allmänna roll databas

Bard är en förkortning för blekinge allmänna roll databas. den har hand om all kontohantering för personal på bth.

Alla som behöver använda våra IT-resurser eller lokaler måste läggas in i BARD. I BARD ska både anställda, anknutna, timanställda, gästprofessorer och så vidare läggas in. BARD har ingenting med anställningen att göra utan den handhas helt separat.

Det är Personalavdelningen som ansvarar för BARD och systemägare för processen är personalchefen Ulla Johansson.

BARD innebär att kontohanteringen är decentraliserad till sektioner och enheter där en eller flera BARD-administratörer sköter all inmatning och ändring av data för personal.

Följande personer är idag utsedda som BARD-administratörer:

BIB Ingegärd Holmquist

DAT Therese Jeansson och Helen Ottosson

EXR Agneta Ringsby Kulenovic och Monika Bergkvist (ersättare)

FOR Christina Torstensson och Helen Björnbäck

HAL Ingela Silverflod-Pettersson

MAM Jessica Mattsson och Karin Roslund

TEK Karlskrona - Inger Lindström

Ronneby - Lena Brandt Gustafsson, Carina Gyllberg

TKS Karlshamn Anita Carlsson, Karlskrona- Mariana Ridell Bremgård och Ulrika Nilsson

Var vänlig vänd Dig i första hand till Bard-administratörerna i kontofrågor och inte till DAT.

Syftet med BARD är

• att underlätta och decentralisera administrationen av kontohanteringen i befintliga system med en begränsad arbetsinsats

• att skapa ett bättre flöde för kontohanteringen och därmed minska kostnaderna

• att få en snabbare lösning än idag

• att få en högre kvalitet på hanteringen

I första versionen som är i drift ingår följande tjänster:

1. Skapa PC-inloggning (AD)

2. Inläggning i personal-LDAP

3. E-postkonto

4. Webb-adressbok

5. Dubbelriktad synkronisering med Agresso

6. E-postmeddelande till dem som handhar nycklar, passerkort och telefonväxeln

7. Inloggning till BTHs webbsidor och webbtillämpningar

8. Inloggning till LOTUS-klient (ID-fil)

Övriga tjänster t ex BOOKIT, och den nya lärplattformen kommer att integreras så fort tillfälle ges. En IT-tjänst kan knytas till BARD om den har ett programmeringsgränssnitt som till exempel ODBC, JDBC, web services eller LDAP.

tillbaka

Redigera
Share Dela